Did you forget your password?

Board:

President

CEO Timo Julkunen (Bonnier Books)

Vice-President

(Kirsi Harra-Vauhkonen (Sanoma Pro)

Members

CEO Juha-Pekka Heinonen (Lasten Keskus & Kirjapaja)
CEO Päivi Hietanen (Edita Publishing Ltd.)
CEO Mari Koli (Schildts & Söderströms)
CEO Mikko Meronen (Gummerus Kustannus)
CEO Ville Rauvola (Atena)
CEO Pasi Vainio (Otava Publishers)